Hip Hop Opera

Skrevs torsdagen den 22 mars, 2012

Den 1-12 april reser Teater Kapija till Israel för att arbeta med Hip Hop Opera. Det är ett Israelisk-Palestinskt samarbetsprojekt i vilket ungdomar från de båda länderna gör en gemensam scenkonstföreställning baserad på deras egna berättelser. Janna Eriksson och Mladen Puric från Teater Kapija är inbjudna för att arbeta med den sceniska gestaltningen.

Projektetet drivs och finansieras av sedan några år av HeartBeat Jerusalem och Willy Brandt Center i Jerusalem. Unga poeter, musiker och rappare från Israel och Palestina ges genom olika konstformer möjlighet att gemensamt utforska det förflutna, nutiden och framtiden i detta minst sagt omvälvande område.

Nu avser man att göra en större scenkonstföreställning, Hip Hop Opera. I den blandas flera konstformer som dans, teater, film, street art och videokonst med berättande och musik. Innehållsligt kommer föreställningen att lyftas från att enbart kretsa kring Israel/Palestina-konflikten till att handla om migration i vidare bemärkelse.

Arbetet med Hip Hop Opera kommer att ske i Israel/Palestina och i Tyskland. Vi arbetar för att ta föreställningen också till Sverige.

Teater Kapijas medverkan har gjorts möjlig med stöd av:


Teater Kapija
Örmölla 321
SE-274 56 Abbekås

+46 (0)411 533 772
+46 (0)70 740 17 61

info@kapija.com
www.kapija.com